Ugrás a fő tartalomhoz
Zalaispa Kehop projekt
Kehop marketing - Zalaispa projekt

Alkalmazott jogszabályok

A számla kibocsájtása, munkánk során az alábbi jogszabályokat kell szem előtt tartanunk:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV: törvény

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 2013. évi CXXXIV. törvény

A fogyasztóvédelmi törvény szerinti információk