Ugrás a fő tartalomhoz
Zalaispa Kehop projekt
Kehop marketing - Zalaispa projekt

Hírek


A Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottságának 2011. szeptember 6-án (kedd) 14,00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 8798 Zalabér, Rákóczi u. 2.

Napirendi javaslatok:


1. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: dr. Vass Nándor projektiroda-vezető


2. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: dr. Vass Nándor projektiroda-vezető


3. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: dr. Vass Nándor projektiroda-vezető


4. Egyebek


A napirendi pontok előterjesztései a későbbiek során kerülnek kiküldésre.

Zalabér, 2011. augusztus 23.

Tisztelettel:

Jerausek István s.k.
A Felügyelő Bizottság Elnöke