Ugrás a fő tartalomhoz
Zalaispa Kehop projekt
Kehop marketing - Zalaispa projekt

Projekt

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című programjából támogatást nyert a Pusztamagyaród határában lévő, illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az illegális lerakó fizikai felszámolását 2013. június 11-én kezdték meg, és a lerakott hulladék kitermelésével, szelektálásával, elszállításával, valamint a terület elrendezésével az eredeti tervekhez képest (amely szeptember 30-a volt), 2013. július 19-én végeztek. A tempós munkavégzést segítette a száraz, nyári időjárás, valamint a kitermelt hulladék kirostálásához használ korszerű gép. A beruházás műszaki átadására 2013. július 22-én került sor.

A rekultiváció menete

A rekultivációhoz a szükséges engedélyek birtokában lehetett hozzákezdeni. A kivitelező munkagépekkel folyamatosan szedte fel a hulladékot, közben szelektálta, rostálta. A már lebomló hulladékból humusz képződött, amellyel a kivitelezés során keletkezett gödröket töltötték fel. A kirostált, válogatott hulladékot elszállították a befogadására alkalmas, engedéllyel rendelkező lerakóra (Zalabér).

A hulladéklerakó felszámolása során elvégzett munkák: 10.005 m² terülten végeztek „tereprendezést”: bozótot, cserjéket irtottak, 11 m³ fát vágtak ki. A hulladék rostálása után 916 m³ humusz keletkezett, amelyet a területen egyengettek el. 10.580 m² területen végezték el a füvesítést.


A kitermelt és átválogatott hulladék mennyisége: 2.242 tonna.


A kitermelt hulladék jellege, típusa: jellemzően kommunális hulladék, építési törmelék, veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot nem találtak. A területről 700 kg gumiabroncsot gyűjtöttek össze és szállítottak el.

Mindazokat a hulladékfajtákat, amelyek nem bomlanak le (pl. műanyag, gumi, fémek, építési törmelék), az átválogatás és a szelektálás után a ZALAISPA zalabéri lerakójára, vagy más lerakóra (pl. gumit Zalabéren nem lehet elhelyezni) szállították. A kirostáláskor áthulló humusz laborvizsgálatára is sor került, a vizsgált mintában nem találtak veszélyes anyagokat. A lerakó altalaját is ellenőrizték, és abban sem találtak szennyeződést.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című programjából támogatást nyert a Zala megyei Pusztamagyaród határában lévő, illegális önkormányzati hulladéklerakó felszámolására. A hulladék kitermelését, válogatását és legális lerakóban való elhelyezését 2013. júniusában kezdik meg.

A ZALAISPA Társulás 2011 októberében nyújtotta be pályázatát, „Pusztamagyaród 0106/4 hrsz. bejegyzett ingatlanon található felhagyott hulladéklerakó rekultivációja” címmel (azonosító szám: NYDOP-4.1.1./C-11-2011-0004), és a projekt megvalósításához támogatást nyert. A projekt teljes költsége 77.078.127.- Ft. A támogatás mértéke 90%-os: 69.370.314.- Ft, amelynek 94,4%-a, vagyis 65.516.408.- Ft az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, 5,5%-a, vagyis 3.853.906 Ft, a Magyar Köztársaság költségvetéséből származik. A teljes költség 10%-a, vagyis 7.707.813.- Ft a Társaság önereje.

A Társulás a projekt megvalósításához a pályázatának pozitív elbírását és a Támogatási Szerződés megkötését követően, 2012 tavaszán kezdett hozzá. A tényleges fizikai munkálatokat megelőzően fel kellett tárni az érintett terület környezeti állapotát, el kellett készíteni a megfelelő terveket és megvalósítási tanulmányokat, valamint be kellett szerezni a környezetvédelmi hatóság által előírt engedélyeket.

A beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően az illegális lerakó fizikai felszámolását 2013. június elején kezdik meg, és a lerakott hulladék kitermelésével, szelektálásával, elszállításával, valamint a terület elrendezésével a tervek szerint legkésőbb 2013. szeptember 30-áig végeznek.

Az ingatlanon a hulladék lerakását Pusztamagyaród és a környező települések lakossága illegálisan végezte. A lerakót az önkormányzat nem jelölte ki szeméttelepnek, azt ilyen funkcióval nem üzemeltette. A hulladékot a lakosság egyszerűen a területre szállította és ott lerakta.

A szeméttelep szabadon megközelíthető, kerítése, sorompója nincs. A hulladéklerakó területe viszonylag nagy (1 ha). A lerakott hulladék teljes mennyisége a helyszíni bejárás és geodéziai felmérés alapján mintegy 8-9.000 m3 lehet. A lerakott hulladék tömören, és csaknem az egész ingatlanon helyezkedik el, a hulladéktest vastagsága 0,5 és 3,5 méter között változik.

A rekultiváció eredménye, hogy megszűnnek az illegális hulladéklerakóval kapcsolatos környezetvédelmi problémák, a talaj és a felszín alatti vizek a továbbiakban nem szennyeződnek, a településen élők környezete tisztább, egészségesebb lesz. Esztétikus és közegészségügyi szempontból is megfelelő terület alakulhat ki a jelenlegi hulladéklerakó területén.