Zalalövő információ a hulladékudvarra történő beszállításhoz!

 

A ZALAISPA Nonprofit Zrt a lakossági közszolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében, és az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében hulladékudvart üzemeltett Zalalövő településen.

Mi a hulladékudvar:

A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol a különböző fajtájú és tömegű előre szelektált életvitelből eredő, nem vállalkozási tevékenységből származó hulladéknak az elhelyezésére van lehetőség ! Az elhelyezés a hulladékudvar térmesterének irányításával a lakos által történik a különböző hulladékszekciók gyűjtésére szolgáló konténerekbe, tárolóedényekbe !

Hulladékudvar címe: Zalalövő 0281/1hrsz 86 .számú főút mellett

Nyitva tartása:

Kedd:8,00-12,00 Szerda: 12,00-16,00  Péntek: 8,00-16,30 Szombat:8,00-12,00

Ünnepnapokon a hulladékudvar nem tart nyitva!

A hulladékudvarok igénybevételére jogosító igazolások, melyeket az átvételnél a térmester rendelkezésére kell bocsájtani:

- a közszolgáltatási díjról szóló számla, ami a közszolgáltatási díj befizetésének tényét igazolja

- lakcímkártya

A hulladékudvart csak a zalalövői, csödei és keménfai lakosok használhatják.

A nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

 - a beszállításra jogosult neve, címe,

- a beszállító neve, címe, a beszállítást végző gépjármű ( maximum furgon, amely 8 m3-es űrmértékű szállítókapacitással rendelkezik ) rendszáma;

- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Kizárólag lakosságtól származó, szelektíven, és szennyeződésmentesen gyűjtött hulladékok:

 • műanyag, ( kizárólag PET palack, fóliák, italos kartondoboz,, mustáros majonézes tubusok tiszta kimosott állapotban)
 • papír,
 • üveg, (kizárólag öblösüveg)
 • fás szárú nyesedék,
 • építési hulladékok, ( beton tégla cserép kerámia )
 • kvóta szerinti kg-os leszabályozással történő ingyenes elhelyezése.

Nem vesz át a hulladékudvar:

- közületektől, vállalkozásoktól származó hulladékot

- kommunális hulladékot
 

-Hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása:

A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú konténerek kerültek kihelyezésre, amelyekbe a lenti táblázat szerint kérjük elhelyezni a beszállított hulladékokat:

Hulladéktípus 

Elhelyezhető hulladékok:

 Nem elhelyezhető hulladékok

 Papír

hullámkarton, újság, folyóirat, füzet, könyv

szennyezett papír, tejes doboz, italos doboz

Műanyag

PET palack, fóliák, italos kartondoboz, mustáros majonézes tubusok tiszta kimosott állapotban)

szennyezett műanyag hulladék, pl: élelmiszerrel, olajjal szennyezett műanyagpalack és tejeszacskó

 Üveg (színes és fehér)

italos és befőttes, öblös üvegek

ablaküveg,síküveg, lámpacső,tükör,

Zöld hulladék ( maximum 1 m3/év)

lomb, ág, fa, fű

fenyőféle és dió ágai, levelei

Építési törmelék ( maximum 1 m3/év)

cserép, tégla, beton, mely nem tartalmaz vas hulladékot

csaptelep, kád, szigetelő anyag, palatető, WC csésze, mosdótál, csempe


Egy ingatlantulajdonos és közszolgáltatási számla fizetésére jogosult lakostól alkalmanként az alábbi hulladékok vehetők át évente, feltüntetve a beszállítás tényét az adott lakóingatlan tekintetében:

- Szelektíven, és szennyeződésmentesen válogatott papír, műanyag, és üveg hulladék mennyiségi korlát nélkül, de engedélyben szereplő átvételi mennyiségi korlátig

- Zöld hulladék: 1m3 évente háztartásonként

- Építési törmelék hulladék: 1m3/alkalom évente háztartásonként egy alkalommal

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvarra vonatkozó hulladék átvételi szabályokat szíves tudomásulvétellel elfogadni szíveskedjenek!

Szeretnénk jelezni, hogy Zalalövő Városában házhoz menő szelektív zsákos hulladék gyűjtését folytatjuk, a szelektíven gyűjtött hulladékot havonta harmadik szombati napokon szállítjuk el.
Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtő sárga színű zsákba?

- Ásványvizes, üdítős (PET) kilapítva  

- Műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok

- Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban

- Fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)

- Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, papírtartalmú italos doboz

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki.

Fontos! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyakat (pl: virágcserép,törött edények,játékok,írószerek,bútorok)ruhanemű,elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet

Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki.

A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett. Ha ez nem elegendő, díjmentesen kérhető további szelektív zsák a gépjárművezetőktől, vagy az Önkormányzat portájánál.

 

Zalaszentgrót információ a hulladékudvarra történő beszállításhoz!

A ZALAISPA Nonprofit Zrt a lakossági közszolgáltatás magas színvonalának biztosítása érdekében, és az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében hulladékudvart üzemeltett Zalaszentgrót településen.

Mi a hulladékudvar:

A hulladékudvarok olyan gyűjtőhelyek, ahol a különböző fajtájú és tömegű előre szelektált életvitelből eredő, nem vállalkozási tevékenységből származó hulladéknak az elhelyezésére van lehetőség ! Az elhelyezés a hulladékudvar térmesterének irányításával a lakos által történik a különböző hulladékszekciók gyűjtésére szolgáló konténerekbe, tárolóedényekbe !

Hulladékudvar címe: Zalaszentgrót 0113 hrsz

Nyitva tartása:

Csütörtök: 8,00-12,00 Péntek: 9,30-18,00 Szombat: 9,30-18,00

Ünnepnapokon a hulladékudvar nem tart nyitva!

A hulladékudvarok igénybevételére jogosító igazolások, melyeket az átvételnél a térmester rendelkezésére kell bocsájtani:

- a közszolgáltatási díjról szóló számla, ami a közszolgáltatási díj befizetésének tényét igazolja

- lakcímkártya

A nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

 - a beszállításra jogosult neve, címe,

- a beszállító neve, címe, a beszállítást végző gépjármű ( maximum furgon, amely 8 m3-es űrmértékű szállítókapacitással rendelkezik ) rendszáma;

- a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Kizárólag lakosságtól származó, szelektíven, és szennyeződésmentesen gyűjtött hulladékok:

 • műanyag, ( kizárólag PET palack, fóliák, italos kartondoboz,, mustáros majonézes tubusok tiszta kimosott állapotban)
 • papír,
 • üveg, (kizárólag öblösüveg)
 • fás szárú nyesedék,
 • építési hulladékok, ( beton tégla cserép kerámia )
 • kvóta szerinti kg-os leszabályozással történő ingyenes elhelyezése.

 

Nem vesz át a hulladékudvar:

- közületektől, vállalkozásoktól származó hulladékot

- kommunális hulladékot

Hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása:

A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú konténerek kerültek kihelyezésre, amelyekbe a lenti táblázat szerint kérjük elhelyezni a beszállított hulladékokat:

- kommunális hulladékot
 

-Hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása:

A hulladékudvarokban különböző űrtartalmú konténerek kerültek kihelyezésre, amelyekbe a lenti táblázat szerint kérjük elhelyezni a beszállított hulladékokat:

Hulladéktípus 

Elhelyezhető hulladékok:

 Nem elhelyezhető hulladékok

 Papír

hullámkarton, újság, folyóirat, füzet, könyv

szennyezett papír, tejes doboz, italos doboz

Műanyag

PET palack, fóliák, italos kartondoboz, mustáros majonézes tubusok tiszta kimosott állapotban)

szennyezett műanyag hulladék, pl: élelmiszerrel, olajjal szennyezett műanyagpalack és tejeszacskó

 Üveg (színes és fehér)

italos és befőttes, öblös üvegek

ablaküveg,síküveg, lámpacső,tükör,

Zöld hulladék ( maximum 1 m3/év)

lomb, ág, fa, fű

fenyőféle és dió ágai, levelei

Építési törmelék ( maximum 1 m3/év)

cserép, tégla, beton, mely nem tartalmaz vas hulladékot

csaptelep, kád, szigetelő anyag, palatető, WC csésze, mosdótál, csempe


Egy ingatlantulajdonos és közszolgáltatási számla fizetésére jogosult lakostól alkalmanként az alábbi hulladékok vehetők át évente, feltüntetve a beszállítás tényét az adott lakóingatlan tekintetében:

- Szelektíven, és szennyeződésmentesen válogatott papír, műanyag, és üveg hulladék mennyiségi korlát nélkül, de engedélyben szereplő átvételi mennyiségi korlátig

- Zöld hulladék: 1m3/alkalom évente háztartásonként egy alkalommal

- Építési törmelék hulladék: 1m3/alkalom évente háztartásonként egy alkalommal csak Zalaszentgróti lakosok részére fenntartott szolgáltatás

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvarra vonatkozó hulladék átvételi szabályokat szíves tudomásulvétellel elfogadni szíveskedjenek!