Kibocsájtásra kerülő számláink értelmezéséhez az alábbi magyarázat nyújt segítséget. Ide kattintva letölthető.

<Számla magyarázat (PDF)>

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény értelmében a közszolgáltatási díj megállapítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter feladata, annak lakosság részére történő számlázása és díjbeszedése az NHKV Zrt feladata.

A számla kibocsájtása, munkánk során az alábbi jogszabályokat kell szem előtt tartanunk:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

A hulladékjegyzékről szóló72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV: törvény

A helyi önkormányzatok rendeletei , melyek a közszolgáltatási tevékenységet szabályozzák letölthetőek a www.njt.hu oldalról.